ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Останні публікації..


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Діяльність кафедри менеджменту ґрунтується на таких принципах: випереджальний характер підготовки і підвищення кваліфікації викладацьких кадрів відповідно до норм національних та світових стандартів, безперервність, наступність, інтегрованість та гуманістичний характер навчально-виховного процесу; координація зусиль щодо підвищення професійного потенціалу студентської молоді.
Професорсько-викладацький склад кафедри в цьому напрямі постійно підвищує науково-методичний рівень навчального процесу. Впроваджуються активні методи та прогресивні технології навчання. Це формує суспільно активну, творчу особистість, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Реалії сьогодення свідчать, що така особистість, реалізуючи свій творчий потенціал, зможе досягти успіхів у навчанні й роботі. У цьому контексті стає очевидним, що цінність набутих знань, здобутих під час навчання в університеті полягає не так у теоретичному їх засвоєнні, як у формування навичок їх практичного застосування.
Наші випускники можуть працювати керівниками малих фірм, керівниками структурних підрозділів та служб такого спрямування:
• страхові компанії;
• промислові підприємства відповідних галузей;
• банки і банківська діяльність;
• фінансово-кредитні установи;
• організації сфери послуг та торгівлі (керівники торгівельних підрозділів, мерчандайзери, промоутери, маркетологи);
• інші галузеві підприємства малого та середнього бізнесу.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_