ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Міжнародні та міжрегіональні освітні та наукові зв’язки ВФЕУ

63-main.jpg (23.4 Kb)Зовнішні міжнародні та міжрегіональні освітні та наукові зв’язки Університету ґрунтуються на довгостроковій університетській програмі, на законах України в галузі освіти, міжнародної зовнішньоекономічної діяльності, науки та культури, митних процедур, регламентуючих документах Міністерства освіти і науки України та програмою Університету з цього важливого напряму освітньої діяльності.

Міжвузівське співробітництво з партнерами за кордоном в різних галузях вузівської діяльності здійснюється у таких напрямах: міжнародні семінари, виставки, підготовка наукових кадрів, стажування студентів і викладачів.

Науково-педагогічні працівники Університету підтримують освітні та наукові зв’язки з Віденським технічним університетом (Австрія), Американським біографічним інститутом, Технічним університетом Голландії, Карлтонським університетом соціальних і технічних наук (США), Празьким економічним університетом та іншими вузами, брали участь в читанні лекцій, стажуванні, творчих поїздках, у міжнародних конференціях тощо.

Університет налагоджує наукові та освітні зв’язки з вузами за кордоном через колективне членство в Міжнародній кадровій академії, Європейську сітку національних інформаційних центрів по академічному признанню і мобільності Ради Європи (ЮНЕСКО). Співпраця в межах Академії дала можливість трьом науково-педагогічним працівникам Університету стати академіками, чотирьом - членами-кореспондентами цієї академії, нострифіковано 4 викладачам - їх документи про освітній рівень на міжнародні стандарти магістра та доктора філософії, чотирьом науковцям присвоєно звання професора.

Розробляється широка програма подальшого співробітництва з МКА по працевлаштуванню випускників в межах країни та за кордоном, стажування студентів та викладачів у навчальних закладах Англії, Австрії, США та інших країнах. Вишукуються кошти для фінансування цих програм.

У науковій діяльності Університет співробітничає з рядом закордонних наукових і вищих навчальних закладів та установ України. Напрями і ВНЗ, з якими співробітничає Університет в галузі освітньої, наукової та кадрової діяльності подані в таблиці.

Перелік закладів, з якими співпрацює ВФЕУ та характер співпраці1 Чернігівський державний інститут економіки та управління. -Дослідження і розробка методики формування навчальних планів і програм.

2 Европейський університет. - Спільна розробка системи інтеграції навчання у виробництво.

3 Міжрегіональна академія управління персоналом. - Розробка і застосування ефективної форми навчання: соціально-психологічний відео тренінг, стажування студентів за кордоном.

4 Консорціум з удосконалення бізнес-освіти, Міжнародне агентство США з міжнародного розвитку. - Стажування викладачів за кошти США.

5 Міжнародна кадрова академія. - Спільна розробка системи перепідготовки кадрів і стажування за кордоном.

6 Інститут педагогіки і психології АПН України. - Розробка методики викладання курсу педагогіки і психології в аспірантурі.

7 Академія праці та соціальних відносин. - Розробка і впровадження новітніх освітніх технологій і тестування, проведення навчання випускників юристів на вищий рівень бакалавр.

8 Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - Навчально-методичне забезпечення навчального процесу та підготовка юридичних кадрів.

9 Київський національний економічний університет. - Підготовка наукових кадрів, експертна оцінка ОПП, планів і програм.

10 Американський географічний інститут. - Визнання наукових досягнень викладацького складу та стажування в США.

11 Міжрегіональна фінансово-промислова впроваджувальна корпорація «Технологія і синтез» (Росія), і науково-прикладне підприємство «Механіка» (Харків). - Спільно з вченими ВФЕУ розробили проект, експериментальні установки по нейтралізації ядохімікатів та виробництва енергоресурсів з енергозберігаючих технологій переробки стоків, відходів виробництв та побутових відходів на основі використання СВЧ плазмотрона.

12 Корпорація «Майкрософт» (США) Галактика, Парус, 1С-підприємство. - Забезпечення 100% ліцензійними операційними та прикладними програмами навчального процесу Університету, проведення практичних семінарів по їх використанню.

13 Німецька фірма Fa.B-Car (м. Берлін, Німеччина). - Обмін студентами, науковцями та експертами обох сторін в галузі науки і освіти до спільних наукових і академічних дослідницьких проектів.

14 Білоруський державний педагогічний університет, Волгоградський інститут бізнесу (Росія), Наманганський державний університет (Узбекистан). - Проведення спільних науково-теоретичних та практичних міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, публікації наукових статей у фахових виданнях.

15 Міжнародне агентство «Гоу Вест». - Міжнародне наукове і культурне студентське співробітництво дало можливість стажування студентів Університету в Англії, США, Ізраїлі, Німеччині та інших зарубіжних країнах. По програмі міжнародного наукового співробітництва команда студентів Студентського наукового товариства «Шанс» у міжнародному конкурсі організованому інститутом CFA; по розробленому проекту зернового ринку Вінниччини вибороли право бути в складі 5 найкращих команд нашої держави.

16 Головне управління економіки облдержадміністрації. - Співробітництво в галузі реструктуризації регіональної економіки. Проведено ряд республіканських конференцій з участю провідних вчених наукових центрів та працівників Міністерства економіки України. Видано за участю науковців Університету посібник та розроблено навчальну програму курсу «Реструктуризація регіональної економіки», яка рекомендована МОН України для застосування в навчальному процесі економічних ВНЗ України. Університет приймав участь в розробці перспективної програми економічного розвитку області до 2015 року.

17 Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. - За спеціальними угодами на базі Університету проводяться зовнішні незалежні оцінювання абітурієнтів за участю викладачів Університету за весь період діяльності центру.

18 Міжнародний інформаційно-консультаційний центр (м. Тбілісі, Грузія). - Підготовка учнів-іноземців Грузії для отримання повної загальної середньої освіти.

19 Житомирський технологічний університет; Сокирянське вище професійне училище, Комаргородський професійний аграрний ліцей; Жмеринське вище професійне училище; Ольгопільське вище професійне училище; Літинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; Вища наукова школа (м. Варшава, Польща). - Створено спільно діючий навчально-науковий, виховний комплекс «Освіта» для підготовки і профорієнтації молоді та проведення спільних творчих і виховних заходів.

20 Київський університет права НАН України. - Відкрита та діє на базі ВФЕУ кафедра КУП по підготовці юристів до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр.

На перспективу 2019 року Університет планує посилити міжрегіональні зв’язки з Інститутом економіки та прогнозування НАН України для дослідження процесів реструктуризації регіональної економіки і соціальної сфери. Скласти угоду про міжнародну співпрацю з Європейською асамблеєю спілки ректорів, Європейською асоціацією ВНЗ Європи, продовжити науково-технічне партнерство з компанією «Vieser International. Ine» (м. Торонто, Канада) та іншими для підготовки наукових кадрів, публікацій наукових праць, проведення спільних наукових конференцій, творчих поїздок, стажування і обміну студентами, викладачами, виконання спільних наукових програм, а також:
- поширення та втілення в життя досвіду ВНЗ України, інших країн з проблем гуманізації та гуманітаризації навчального процесу;
- участь студентів і викладачів в міжнародних та всеукраїнських конкурсах з наукових робіт, окремих дисциплін, в симпозіумах, конференціях;
- створення спільних навчальних і наукових комплексів;
- участь науковців в спільних дослідженнях по освітніх та економічних проблемах;
- запровадження підготовки іноземних студентів.63-main.jpg (23.4 Kb)Зовнішні міжнародні та міжрегіональні освітні та наукові зв’язки Університету ґрунтуються на довгостроковій університетській програмі, на законах України в галузі освіти, міжнародної зовнішньоекономічної діяльності, науки та культури, митних процедур, регламентуючих документах Міністерства освіти і науки України та програмою Університету з цього важливого напряму освітньої діяльності.

Міжвузівське співробітництво з партнерами за кордоном в різних галузях вузівської діяльності здійснюється у таких напрямах: міжнародні семінари, виставки, підготовка наукових кадрів, стажування студентів і викладачів.

Науково-педагогічні працівники Університету підтримують освітні та наукові зв’язки з Віденським технічним університетом (Австрія), Американським біографічним інститутом, Технічним університетом Голландії, Карлтонським університетом соціальних і технічних наук (США), Празьким економічним університетом та іншими вузами, брали участь в читанні лекцій, стажуванні, творчих поїздках, у міжнародних конференціях тощо.

Університет налагоджує наукові та освітні зв’язки з вузами за кордоном через колективне членство в Міжнародній кадровій академії, Європейську сітку національних інформаційних центрів по академічному признанню і мобільності Ради Європи (ЮНЕСКО). Співпраця в межах Академії дала можливість трьом науково-педагогічним працівникам Університету стати академіками, чотирьом - членами-кореспондентами цієї академії, нострифіковано 4 викладачам - їх документи про освітній рівень на міжнародні стандарти магістра та доктора філософії, чотирьом науковцям присвоєно звання професора.

Розробляється широка програма подальшого співробітництва з МКА по працевлаштуванню випускників в межах країни та за кордоном, стажування студентів та викладачів у навчальних закладах Англії, Австрії, США та інших країнах. Вишукуються кошти для фінансування цих програм.

У науковій діяльності Університет співробітничає з рядом закордонних наукових і вищих навчальних закладів та установ України. Напрями і ВНЗ, з якими співробітничає Університет в галузі освітньої, наукової та кадрової діяльності подані в таблиці.

Перелік закладів, з якими співпрацює ВФЕУ та характер співпраці1 Чернігівський державний інститут економіки та управління. -Дослідження і розробка методики формування навчальних планів і програм.

2 Европейський університет. - Спільна розробка системи інтеграції навчання у виробництво.

3 Міжрегіональна академія управління персоналом. - Розробка і застосування ефективної форми навчання: соціально-психологічний відео тренінг, стажування студентів за кордоном.

4 Консорціум з удосконалення бізнес-освіти, Міжнародне агентство США з міжнародного розвитку. - Стажування викладачів за кошти США.

5 Міжнародна кадрова академія. - Спільна розробка системи перепідготовки кадрів і стажування за кордоном.

6 Інститут педагогіки і психології АПН України. - Розробка методики викладання курсу педагогіки і психології в аспірантурі.

7 Академія праці та соціальних відносин. - Розробка і впровадження новітніх освітніх технологій і тестування, проведення навчання випускників юристів на вищий рівень бакалавр.

8 Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - Навчально-методичне забезпечення навчального процесу та підготовка юридичних кадрів.

9 Київський національний економічний університет. - Підготовка наукових кадрів, експертна оцінка ОПП, планів і програм.

10 Американський географічний інститут. - Визнання наукових досягнень викладацького складу та стажування в США.

11 Міжрегіональна фінансово-промислова впроваджувальна корпорація «Технологія і синтез» (Росія), і науково-прикладне підприємство «Механіка» (Харків). - Спільно з вченими ВФЕУ розробили проект, експериментальні установки по нейтралізації ядохімікатів та виробництва енергоресурсів з енергозберігаючих технологій переробки стоків, відходів виробництв та побутових відходів на основі використання СВЧ плазмотрона.

12 Корпорація «Майкрософт» (США) Галактика, Парус, 1С-підприємство. - Забезпечення 100% ліцензійними операційними та прикладними програмами навчального процесу Університету, проведення практичних семінарів по їх використанню.

13 Німецька фірма Fa.B-Car (м. Берлін, Німеччина). - Обмін студентами, науковцями та експертами обох сторін в галузі науки і освіти до спільних наукових і академічних дослідницьких проектів.

14 Білоруський державний педагогічний університет, Волгоградський інститут бізнесу (Росія), Наманганський державний університет (Узбекистан). - Проведення спільних науково-теоретичних та практичних міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, публікації наукових статей у фахових виданнях.

15 Міжнародне агентство «Гоу Вест». - Міжнародне наукове і культурне студентське співробітництво дало можливість стажування студентів Університету в Англії, США, Ізраїлі, Німеччині та інших зарубіжних країнах. По програмі міжнародного наукового співробітництва команда студентів Студентського наукового товариства «Шанс» у міжнародному конкурсі організованому інститутом CFA; по розробленому проекту зернового ринку Вінниччини вибороли право бути в складі 5 найкращих команд нашої держави.

16 Головне управління економіки облдержадміністрації. - Співробітництво в галузі реструктуризації регіональної економіки. Проведено ряд республіканських конференцій з участю провідних вчених наукових центрів та працівників Міністерства економіки України. Видано за участю науковців Університету посібник та розроблено навчальну програму курсу «Реструктуризація регіональної економіки», яка рекомендована МОН України для застосування в навчальному процесі економічних ВНЗ України. Університет приймав участь в розробці перспективної програми економічного розвитку області до 2015 року.

17 Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. - За спеціальними угодами на базі Університету проводяться зовнішні незалежні оцінювання абітурієнтів за участю викладачів Університету за весь період діяльності центру.

18 Міжнародний інформаційно-консультаційний центр (м. Тбілісі, Грузія). - Підготовка учнів-іноземців Грузії для отримання повної загальної середньої освіти.

19 Житомирський технологічний університет; Сокирянське вище професійне училище, Комаргородський професійний аграрний ліцей; Жмеринське вище професійне училище; Ольгопільське вище професійне училище; Літинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; Вища наукова школа (м. Варшава, Польща). - Створено спільно діючий навчально-науковий, виховний комплекс «Освіта» для підготовки і профорієнтації молоді та проведення спільних творчих і виховних заходів.

20 Київський університет права НАН України. - Відкрита та діє на базі ВФЕУ кафедра КУП по підготовці юристів до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр.

На перспективу 2019 року Університет планує посилити міжрегіональні зв’язки з Інститутом економіки та прогнозування НАН України для дослідження процесів реструктуризації регіональної економіки і соціальної сфери. Скласти угоду про міжнародну співпрацю з Європейською асамблеєю спілки ректорів, Європейською асоціацією ВНЗ Європи, продовжити науково-технічне партнерство з компанією «Vieser International. Ine» (м. Торонто, Канада) та іншими для підготовки наукових кадрів, публікацій наукових праць, проведення спільних наукових конференцій, творчих поїздок, стажування і обміну студентами, викладачами, виконання спільних наукових програм, а також:
- поширення та втілення в життя досвіду ВНЗ України, інших країн з проблем гуманізації та гуманітаризації навчального процесу;
- участь студентів і викладачів в міжнародних та всеукраїнських конкурсах з наукових робіт, окремих дисциплін, в симпозіумах, конференціях;
- створення спільних навчальних і наукових комплексів;
- участь науковців в спільних дослідженнях по освітніх та економічних проблемах;
- запровадження підготовки іноземних студентів.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_