ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Нормативна база

Антикорупцiйна_програма_ВФЕУ_2020-2022_рр.pdfМетодичнi_рекомендацii_до_розробки_освiтнiх_програм.pdfПоложення_про_академiчну_доброчеснiст_.pdfПоложення_про_вiддiл_мiжнародних_звяз ...


Закон України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 25, ст.180) зі змінами № 720-IX від 17.06.2020На засадах довіри та співпраці громадяни Ук ...


Статут університету - 2020.pdf


Офіційний сайт Президента України http://www.president.gov.ua/Офіційний сайт Верховної ради України http://rada.gov.ua/Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/Офіційний сайт Міністер ...


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_