ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Правила прийому іноземців

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до Відділу по роботі з іноземними громадянами ВФЕУ легалізовані в установленому порядку такі документи:

Після прибуття:
• заяву на ім'я ректора;
• оригінал і копію документа про освіту з додатком (отримані з навчальних дисциплін оцінки), засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, легалізовані відповідною закордонною установою України та перекладені українською мовою і завірені нотаріально в Україні - 2 копії);
• копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу -3 копії;
• договір (поліс) добровільного медичного страхування;
• медичну довідку про стан здоров’я абітурієнта, засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, легалізовані відповідною закордонною установою;
• 12 фотографій розміром 30х40 мм, кольорові, матові.

Підготувала: Федорцова Олена Григорівна


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_