ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

ПІДРУЧНИКИ З ГРИФОМ МОН

Підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки - гарантія їх відповідності сучасним педагогічним технологіям і вимогам до навчальної книги. Така наукова література оригінальна, з високим науково-методичним рівнем. Підручники з грифом Міністерства освіти і науки України рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах.
МОН України прискіпливо стежить за процедурою надання грифів навчальній літературі для ВНЗ. Рекомендацію Міністерства для використання підручників в українських вищих навчальних закладах отримує лише найкраща фахова навчальна література.
Завданням професорсько-викладацького складу ВФЕУ на перспективу є підготовка публікацій, що мають виняткове значення для розвитку навчально-виховного процесу, видання з грифом МОН навчальних посібників з основних фахових дисциплін і авторських курсів лекцій, що викладаються в університеті.

Викладачами кафедр розроблені та видані з грифом МОН України навчальні посібники:

swscan13.jpg (135.69 Kb)
Б.С. Кругляк, Т.П. Бондар, О.Б. Зайцева, А.І. Ковальов, Г.В. Скиба. Економічний аналіз підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Хмельницький, 2004. - 420с.

swscan20.jpg (106.27 Kb)
В.І. Арапова, О.М. Кузьміна, Л.Б. Рябіна. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник.- Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис», 2005.- 160с.

swscan15.jpg (112.03 Kb)
Б.С. Кругляк. Бухгалтерський облік на підприємствах: Навчальний посібник. - Хмельницький, 2006.

swscan19.jpg (238.81 Kb)
В.М. Чубатюк. Вища математика: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 432с.

swscan2.jpg (218.44 Kb)
В.М. Лисогор, О.М. Мороз, А.В. Драбаніч. Основи моделювання маркетингової діяльності підприємств регіону. - Київ, 2007.

swscan4.jpg (141.68 Kb)
О.А. Орлов. Планирование деятельности промышленного предприятия. - Киев, 2006.

swscan1.jpg (71.06 Kb)
В.В. Боковець, С.П. Медецька, І.І. Цаль, А.В. Драбаніч, Л.О. Чорна. Підприємництво: Підручник для студентів економічних спеціальностей. - Вінниця: ВФЕУ, 2010. - 508с.

swscan8.jpg (161.04 Kb)
М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась та ін. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. - Київ, 2012. - 328с.

swscan6.jpg (140.51 Kb)
В.В. Боковець, А.В. Драбаніч. Організація виробництва: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Вінниця, 2012.

swscan7.jpg (91. Kb)
В.В. Боковець. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Вінниця, 2013. - 524с.

swscan3.jpg (98.12 Kb)
В.В. Боковець, С.П. Медецька, І.І. Цаль. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. - Вінниця, 2013.

swscan12.jpg (113.29 Kb)
В.В. Боковець, В.В. Швед. Стратегічне управління: Навчальний посібник. - Вінниця: ВФЕУ, 2012. - 149с.

swscan11.jpg (111.97 Kb)
В.В. Боковець, В.В. Швед. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. - Вінниця: ВФЕУ, 2012. - 228с.

swscan10.jpg (108.39 Kb)
Л.В. Юрчишена. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Вінниця: ВФЕУ. - 2013. – 260с.

swscan9.jpg (153.32 Kb)
В.В. Боковець, І.В. Левицька. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Вінниця: ВФЕУ, 2013.

swscan14.jpg (90.81 Kb)
В.В. Боковець, Н.І. Кащук, А.В. Драбаніч. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця: ВФЕУ. - 2012. - 332с.

swscan16.jpg (107.03 Kb)
О.А. Жукова, Л.М. Киш. Організація та методика економічного аналізу: Навчальний посібник. - Вінниця: Вінницька газета, 2012. - 304с.

swscan17.jpg (1.99 Kb)
О.О. Прутська, Л.В. Юрчишена, М.І. Ткаченко, І.Г. Крупельницька, О.А. Жукова. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Вінниця: ВФЕУ, 2013. - 260с.

swscan18.jpg (131.69 Kb)
М.Г. Акулов. Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. - 394с.

swscan5.jpg (112.84 Kb)
І.Ю. Тимрієнко. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - Вінниця, 2013.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_