ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Склад навчального відділу

nv_vfeu.jpg (18.53 Kb)
До складу навчального відділу ВФЕУ входять:

elenamusi223.jpg (89.85 Kb)
Мусієнко Олена Леонідівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2000 р.; Вінницький державний аграрний університет, 2009 р.
Посада: начальник навчального відділу
Напрямок роботи: займається організацією навчального процесу в університеті згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти; надає консультативну допомогу професорсько-викладацькому складу та підрозділам університету з питань організації навчального процесу; бере участь у контролі якості проведення аудиторної роботи кафедрами та окремими викладачами; здійснює загальне керівництво статистичною обробкою інформації, яка надходить до навчального відділу; спрямовує роботу з організації аудиторних занять; контролює організацію навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти; контролює виконання рішень вченої ради та наказів стосовно організації навчальної роботи в університеті.
Адреса електронної пошти: [email protected]

iuliaa4.jpg (78.59 Kb)
Веретільник Юлія Віталіївна
Освіта: Вінницький фінансово-економічний університет, 2012 р.; Вінницький інститут Університету «Україна», 2021р.
Посада: старший інспектор денного відділення
Напрямок роботи: забезпечення належного функціонування системи управління якістю Вінницького фінансово-економічного університету, формування розкладів навчальних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, розкладів навчальних занять і заліково-екзаменаційних сесій. Розробка графіків та координація навчального процесу, контроль та виконання навчального плану. Здійснює оперативний контроль навчальної та трудової дисципліни здобувачів вищої освіти і викладачів університету.
Адреса електронної пошти: [email protected]

tammara11.jpg (6.17 Kb)
Гнатенко Тамара Олександрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2008 р.
Посада: старший інспектор заочного відділення
Напрямок роботи: забезпечення належного функціонування системи управління якістю ВФЕУ, формування розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Розробка графіків навчального процесу та їх координація, контроль та виконання навчального плану,.
Адреса електронної пошти: [email protected]

artemm543.jpg (62.78 Kb)
Смеречинський Артем Олександрович
Освіта: Київський університет права Національної академії наук, 2020 р.
Посада: методист
Напрямок роботи: Розробка графіків навчального процесу, контроль та виконання навчального плану, координація навчального процесу.
Адреса електронної пошти: [email protected]


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_